Analýza zloženia odpadu v meste Vráble

Dňa 25.10.2021 sa 11 študentov z našej školy zúčastnilo analýzy zloženia komunálneho odpadu obyvateľov mesta Vráble.

Na študentov ráno čakali 2 veľké kopy odpadu. Prvá bola z kontajnerov nachádzajúcich sa pred bytovými domami na sídlisku, druhá zo zberných nádob pochádzajúcich z rodinných domov. Úlohou študentov bolo roztriediť tento odpad na jednotlivé zložky – papier, PET fľaše, ostatné plasty, viacvrstvové obaly od nápojov, sklo, kovy, kuchynský odpad, bioodpad zo záhrady, plienky, textil, elektroodpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad a „zvyšok“ = skutočný komunálny odpad. Zástupcovia mesta a organizátori projektu jednotlivé zložky vážili, aby bolo možné stanoviť akú časť komunálneho odpadu tvorí materiál, ktorý bolo možné zrecyklovať alebo inak využiť – teda materiál, ktorý do komunálneho odpadu nepatrí. Tieto údaje by mali pomôcť pri určovaní stratégie ako v budúcnosti motivovať občanov pre separovanie odpadu.

Jedna zo zúčastnených študentov, Bibiana Halásová, skonštatovala: ,,Práca to bola náročná, avšak veľmi užitočná. Zistila som, že aj napriek tomu, že doma odpad separujeme, triedime ho len ,,povrchovo" a ešte obrovská časť sa dá pretriediť. Na konci triedenia sme zostali prekvapení z toho, koľko odpadu sa ešte dá vytriediť. Riadne sme si zamakali, ale aj tak túto, možno miestami pre nos nepríjemnú skúsenosť, odporúčam zažiť každému, aby sa naučil viac o triedení odpadu. Triedenie odpadu je pre našu klímu veľmi dôležité."

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií