Biela pastelka

Koniec októbra je vždy spojený so zbierkou Biela pastelka, do ktorej sa pravidelne zapájajú ako dobrovoľníci aj žiaci našej školy.

Výnos z verejnej zbierky je určený na získanie finančných prostriedkov pre ľudí so zrakovým postihnutím. Hoci zbierka prebiehala v tomto školskom roku len na našej škole a nie v uliciach mesta, vyzbierala sa pekná suma 49,96 eur, za ktorú nám poďakoval pán Josef Zbranek, predseda Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií