CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 07. – 08. 4. 2022 sa uskutočnilo dištančnou formou celoštátne kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. Práve v tento deň sa stretli študenti a študentky zo 64 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv im nie je cudzia.

Nechýbal medzi nimi ani študentky vrábeľského gymnázia Lea Mária Kurtiniaková a Nina Vargová, ktoré vzorne reprezentovali našu školu. Nina Vargová získala od verejnej ochrankyne ľudských práv 2. miesto za úvahu s názvom: „Odstraňovanie bariér ako cesta k rešpektu k ľudskej dôstojnosti.“

Gratulujeme.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií