Tri prvé miesta v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo 2022

Dňa 11.2.2022 sa v online formáte uskutočnilo celoslovenské kolo obľúbenej súťaže Ruské slovo, ktorého usporiadateľom je Zväz Rusov Košice.

Naše gymnázium a Nitriansky kraj úspešne reprezentovali - Bibiana Halásová, Lea Mária Kurtiniaková a Paula Balta, ktoré zvíťazili vo svojich kategóriách.

1.miesto v prednese poézie – Bibiana Halásová
1.miesto v prednese prózy – Lea Mária Kurtiniaková
1.miesto v prednese prózy – ruskojazyčné prostredie – Paula Balta

Študentkám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií