Európska noc výskumníkov

Festival vedy - Európska noc výskumníkov už niekoľko rokov podnecuje širokú verejnosť a najmä mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

24.9.2021 sa konala Noc výskumníkov na Slovensku, ktorá je súčasťou celoeurópskej iniciatívy a projektu EuropeanResearchers´Night.

V predošlých ročníkoch prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok experimentátori dokazovali, že za javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy.

V tomto ročníku kvôli pandémii COVID 19 boli podujatia realizované hlavne online formou.

Aj naša škola využila možnosť byť súčasťou tohto skvelého podujatia. Predpoludním si žiaci jednotlivých tried vypočuli zaujímavé rozprávanie niekoľkých pracovníkov z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied o genetike, geometrii v našom každodennom živote aj o význame lišajníkov. Videli tiež online pokusy realizované počas predstavenia Vedeckého kuriéra Chemik detektív.

Pokusy realizované naživo sú samozrejme oveľa atraktívnejšie. Preto sme radi, že našu školu vybrali organizátori aspoň v oblasti fyziky a zaslali nám balíček pomôcok z Vedeckého kuriéra – Fyzika. Pokusy si naživo vyskúšali žiaci tretieho ročníka.

Súčasťou Európskej noci výskumníkov bolo aj podujatie Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, v rámci ktorého boli plánované besedy študentov so slovenskými vedcami priamo na školách. Našej škole organizátori pridelili vedca PharmDr. Jána Remšíka Phd. pôsobiaceho v New Yorku, preto stretnutie na škole nebolo možné. Využili sme však možnosti, ktoré nám ponúka internet a dohodli sme si online stretnutie. Študenti sa mohli inšpirovať príbehom mladého človeka, ktorý išiel za svojim cieľom a krátko po skončení štúdia farmácie sa mu podarilo dostať na kliniku, ktorá je svetovou špičkou v liečbe nádorových ochorení – Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Tu sa venuje štúdiu metastázovania rakoviny do mozgu.

Odkazom všetkých vedcov, ktorí sa zapojili do prednášok alebo diskusií so študentami bolo, aby si každý sám vybral to, čo ho robí šťastným a odvážne išiel za svojim cieľom.

Bohatý program podujatia pokračoval až do neskorých večerných hodín online diskusiami o zdraví, biomedicíne, ekológii a environmentalistike.

Veríme, že podujatie prispelo k lepšiemu spoznaniu niektorých vedných disciplín a ľudí, ktorí za nimi stoja.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií