Gaudeamus Bratislava 2021

Výber budúceho povolania je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí . Je úzko spojené s výberom školy, ktorá poskytuje vhodné vzdelanie pre konkrétnu oblasť ľudskej činnosti. Preto žiaci III.A triedy 14. októbra 2021 využili príležitosť získať informácie o ďalšom pomaturitnom štúdiu priamo od pracovníkov a študentov vysokých škôl propagujúcich svoje študijné programy na podujatí GAUDEAMUS Bratislava 2021 prednáškové a konzultačné dni.

Podujatie bolo výrazne obmedzené opatreniami súvisiacimi s pandémiou COVID 19, čo sa prejavilo na výrazne nižšom zastúpení rôznych vysokých škôl počas jedného dňa. Tak sa stalo, že niektorí študenti na podujatí nenašli svoju vytypovanú školu. Mohli si však vypočuť prednášky zástupcov iných škôl, zapojiť sa do diskusie, získať informácie o finančných nákladoch na štúdium na niektorej zo súkromných vysokých škôl.

Po pobyte v uzavretých priestoroch v rúškach a respirátoroch nám pred dlhou cestou autobusom dobre padla krátka prechádzka v neďalekom parku Janka Kráľa.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií