Potulky svetom s Gustávom Murínom

Spisovateľ RNDr. Gustáv Murín, Csc. zavítal dňa 10.05.2022 na našu školu. Jeho zaujímavé slová si mohli žiaci vypočuť aj vďaka pracovníčkam Mestskej knižnice vo Vrábľoch, ktorým touto cestou ďakujeme.

Cieľavedomý slovenský prírodovedec, biológ, spisovateľ, esejista, publicista, dramatik a scenárista nás poctil svojou návštevou a porozprával nám o dobrodružstvách, zážitkoch, skúsenostiach a životných cestách, po ktorých sa rozhodol vydať. Zaviedol nás spomienkami do rôznych krajín, ktoré počas života navštívil a strávil v nich nejaký čas, napríklad v Mexiku, či v Japonsku.

Pochádza z rodiny vysokoškolského profesora, čo malo vplyv na jeho vzdelanie s objemným všeobecným rozhľadom. Študoval na gymnáziu, neskôr na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Prahe, Brne, Seville, Zahrebe, Nemecku, Rakúsku a Cambridge. V roku 1994 na Slovensku zastupoval časopis Playboy.

Jeho tvorba je rôznorodá, písal nielen prózu a eseje, ale aj literatúru faktu, odbornú literatúru, rozhlasové a divadelné hry či scenáre. Za jeho najznámejšiu knihu sa považuje Mafia na Slovensku. V súčasnosti žije a pracuje v Bratislave ako vedecký pracovník Katedry botaniky Univerzity Komenského.

Počas prednášky, ktorú si pre nás pripravil, sme sa naučili nielen to, že ak si chceme splniť sny, musíme vynaložiť všetku silu na ich dosiahnutie, ale aj to, že je ešte veľa toho, čo sa máme učiť.

Zistili sme, že sa nemusíme hanbiť za to, odkiaľ pochádzame, pretože cieľom prezentácie bolo oboznámiť nás s osudmi úspešných Slovákov, ktorí svoje stopy zanechali v zahraničí alebo doma. Zaslúžili sa o viaceré objavy, vynálezy a preslávili nás na medzinárodnej úrovni, aj keď niektorí z nás doteraz ani netušili, že existovali. Radíme medzi nich napríklad zakladateľa popartu – Andyho Warhola, vynálezcu padáka Štefana Baniča, odvážneho Gustiho na vrchole mrakodrapu v New Yorku, či prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu.

Na záver nám pán spisovateľ opísal, ako sa tvorí film, čo obnáša vydanie knihy a prečo sa vo svojej tvorbe zameral práve na slovenskú mafiu. Vážime si jeho čas, ktorý nám venoval a dúfame, že nás navštívi znova.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií