Hodina geografie v ruskom jazyku venovaná cestovateľovi N.N. Miklucho-Maklajovi

Ruský dom v Bratislave a Ruská geografická spoločnosť organizovali online kvíz venovaný 175. výročiu narodenia Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja.

Viacerým školám na Slovensku sa naskytla príležitosť zúčastniť sa online vedomostnej súťaže. Táto súťaž bola sprevádzaná dokumentárnym filmom „Život a cesty Miklucho-Maklaja“, na základe ktorého žiaci absolvovali kvíz.

A kto bol vlastne tento významný človek?

Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj bol známy ruský etnograf, antropológ a cestovateľ, ktorý skúmal pôvodných obyvateľov juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Oceánie vrátane domorodcov severovýchodného brehu Novej Guiney. Túto oblasť dodnes niektoré zdroje nazývajú Maklajovým pobrežím. Publikoval približne 160 vedeckých prác. Bol zástancom domorodých národov, vystupoval proti rasizmu, otrokárstvu a kolonializmu.

Pod vedením našej pani profesorky Elišky Matuškovej sme sa na hodine geografie dozvedeli o možnosti zapojenia sa do tohto kvízu a pozreli sme si dokumentárny film o tejto výnimočnej osobnosti. Vďaka tejto príležitosti sa naše žiačky umiestnili na prvých troch miestach. Na 1.mieste s plným počtom bodov sa umiestnila – Lea Mária Kurtiniaková, na 2.mieste – Paula Balta a na 3.mieste – Natália Mikušíková. Do kvízu sa zapojilo 20 žiakov našej školy.

V Ruskom dome vedy a kultúry v Bratislave sa uskutočnilo v novembri 2021 oceňovanie víťazov a účastníkov kvízu. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sme sa nezúčastnili na tomto podujatí. Víťazom boli diplomy a upomienkové predmety doručené poštou.

Aj pre mňa osobne to bola príjemná skúsenosť, preto by som sa touto cestou ešte raz chcela poďakovať za možnosť zúčastniť sa.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií