KRAJSKÉ KOLÁ - OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV A OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo dištančnou formou Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa snažili študenti z 31 stredných škôl v Nitrianskom kraji svojimi vedomosťami a argumentáciou presvedčiť odbornú porotu o svojich znalostiach v oblasti ľudských práv.

O deň neskôr sa uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. Tiež dištančnou formou. Olympiáda preverila vedomosti z jazyka a literatúry. A ako sa umiestnili naši študenti?

KK OĽP:

3.miesto: Lea Mária Kurtiniaková – V.D
7. miesto: Nina Vargová – IV.A


Študentky postupujú do celoštátneho kola.

OSJL:

7. miesto: Lea Mária Kurtiniaková – V.D

Gratulujeme!

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií