Konečne v divadle

Dňa 10. a 23. marca 2022 sme sa zúčastnili dvoch predstavení v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

„Kým nastane ticho“ je názov prvého predstavenia, ktoré si so záujmom pozreli študenti III.A, II.A, IV.D. Išlo o edukatívnu hru pre deti a mládež. Je príbehom o tatranských dolinách, ktorého súčasťou je aj prírodná katastrofa v Tatrách v roku 2004. Myšlienka príbehu je o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplné ticho.

„Drotár“ je názov druhého predstavenia, ktoré zaujalo študentov II.A, III.A, II.D. Je to príbeh veselohry z roku 1860, ktorý sa odohráva v Pešti. Počas predstavenia sme mohli spozorovať viacero nedorozumení a konfliktov v deji, ktoré sa neskôr vysvetlili a vyriešili. Okrem slovenčiny boli vo veselohre zastúpené aj jazyky ako poľština, nemčina, maďarčina a čeština.

A tak nás divadlo nielen pobavilo, ale sme sa aj veľa naučili.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií