Krokusy sú už zasadené...

Naša škola sa zapojila do projektu - Projekt Šafran, ktorý vznikol najmä preto, aby sme nikdy nezabudli na deti, ktoré zahynuli počas holokaustu.

Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste poskytuje cibuľky žltých krokusov/šafranov, ktoré žiaci vysádzajú na jeseň, aby si tak pripomenuli pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev.

Žlté cibuľky, ktoré nám po prihlásení do projektu zaslalo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré museli Židia nosiť počas nacistickej vlády. Sú však aj symbolom toho, že aj po najhroznejších udalostiach začína nový život, ktorý bude lepší.

Veríme, že tým, že si budeme pripomínať pamiatku obetí aj takouto aktivitou, zvýšime povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie medzi mladými ľuďmi. Okrem zasadenia krokusov budeme robiť ďalšie sprievodné aktivity na hodinách dejepisu a občianskej náuky, budeme hovoriť o tom, čo všetko museli ľudia počas nacistickej vlády pretrpieť. Zároveň budeme viesť žiakov k tomu, aby rešpektovali ľudí bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie alebo náboženské vyznanie.

Vďaka projektu sme sa stali poslami šafranu a budeme sa deliť o poznatky získané v tomto projekte, budeme o ňom rozprávať našim priateľom a rodinám. Stali sme sa súčasťou šafranovej rodiny, ktorú tvoria stovky zanietených žiakov z celého sveta.

Krokusy, ktoré sme teraz zasadili, by mali začať kvitnúť na konci januára, kedy si pripomíname Medzinárodný deň obetí holokaustu (27. január). Veríme, že vykvitnú a my si tak uctíme pamiatku všetkých obetí.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií