Krokusy vyrástli... pripomenuli sme si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Na stránkach školy sme už písali o tom, že sme zapojení do Projektu Šafran / Krokus. Krokusy sme zasadili a čakali sme vyše dvoch mesiacov, čo sa bude diať. Po zimných prázdninách sme debničky, ktoré boli zatiahnuté čiernou fóliou odkryli a boli sme milo prekvapení, že takmer všetky krokusy vyklíčili.

Po pravidelnom polievaní a pobyte na slniečku na oknách sme čakali, či na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. januára) zakvitnú nažlto. Žlté kvietky ostali síce ešte schované, no my sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou a rozprávaním a čítaním o osudoch ľudí počas holokaustu. Z kvetiniek a kahančekov sme symbolicky vytvorili Dávidovu hviezdu - na znak úcty a pokory k ľuďom, ktorí túto hroznú dobu zažili.

Vieme, že naše krokusy zakvitnú a my si ešte raz uctíme všetky obete holokaustu, lebo pripomínať mladým ľuďom takéto udalosti z histórie je veľmi dôležité najmä preto, aby nikdy nič podobné nedopustili.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií