Migračná politika EÚ

Problematika migrácie je nám všetkým známa. Väčšinou však len z médií. Mnohí z nás si neuvedomujú, čo všetko pod tento pojem spadá. Bližšie nám spomínanú problematiku objasnila prednáška o migračnej politike EÚ.

Štvrtáci a niektorí tretiaci sa mali možnosť interaktívne zapojiť do konverzácie o migrovaní ako na Slovensku, tak aj vo svete. Prednáškou nás sprevádzal Róbert Šiška, pracovník Ministerstvom vnútra SR - odbor azyl a migrácia. Dozvedeli sme sa mnoho nových poznatkov a pritom sme si uvedomili, že v živote sa stretávame s častými dezinformáciami, ktoré sa týkajú tejto témy. Zistili sme, že aj my sme určitou súčasťou migrácie, nakoľko migrantom sa človek stáva pri prechode hraníc, zmenou pracovného miesta mimo svojho bydliska či štúdiom v inom meste. Dozvedeli sme sa, za akých podmienok sa udeľuje azyl. Aký proces prebieha predtým, než je niekomu udelený azyl alebo ho vyhostia z krajiny. Prednáške predchádzal film o migrácii, ktorý sme si pozreli na hodine občianskej náuky. Vypočuli sme si výpovede ľudí, ktorých spoločnosť nazýva utečencami, pretože sú nedobrovoľne vyhnaní zo svojich rodných krajín. Boja sa o svoj život, alebo ich politická situácia prinútila vybrať sa týmto smerom. Niektorí z nich veria, že sa vrátia do svojej rodnej krajiny hneď, ako sa situácia upokojí.

Problematika migrácie stále stúpa, jej riešenie je ale veľmi zložité a je často dlhým komplikovaným procesom. Preto je potrebné ľudí informovať o migrácii a migračnej politike. Dotýka sa všetkých nás a pritom si to ani neuvedomujeme.

Ďakujeme informačnému centru EUROPE DIRECT Nitra a Ministerstvom vnútra SR za možnosť dozvedieť sa viacej o migračnej politike.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií