Nezabudnutí susedia

Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli 9.9.2021 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vrábľoch. Tento pamätný deň si uctili občania 63 miest po celom Slovensku.

V úvode programu zaznel príhovor spisovateľa a historika Jozefa Trubíniho, po ktorom nasledovalo čítanie mien obetí holokaustu z Vrábeľ a blízkeho okolia. Česť čítať mená mala aj naša pani profesorka Ivana Hudaszek Semjanová.

Na počesť obetí sa zapaľovali sviečky a kládli kamienky. Všetci prítomní prežívali túto smutnú spomienku s veľkou empatiou. Znásobila to i skutočnosť, že pri každom prečítanom mene bol uvedený vek obete. Medzi nimi boli i deti, mladí ľudia, ktorí mali celý život pred sebou. Nezabudlo sa ani na mená tých, ktorí pomohli zachrániť židovské rodiny. Program bol doplnený o hudobné čísla v podaní pani učiteľky a žiaka Základnej umeleckej školy Imricha Godina. Na záver sme si vypočuli modlitbu za zomrelých od hlavného rabína Slovenska Mišu Kapustina, po ktorej všetci zúčastnení prejavili úctu obetiam minútou ticha.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani profesorke Hudaszek Semjanovej a vedeniu mesta Vráble za pozvanie na spomienkovú tryznu, ktorá nám otvorila oči a pripomenula, že nesmieme zabúdať na minulosť.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií