Výnimočný úspech v olympiáde v ruskom jazyku

Ako už pravidelne aj v tomto školskom roku sme v januári ( 14.1.2022) v našom gymnáziu organizovali školské kolo olympiády v RUJ v kategórii B4 pre bilingválnu formu štúdia a v kategórii B1 pre začínajúcich bilingvistov z prvého ročníka.

Súťaže sa zúčastnili 11 žiaci pre kategóriu B4 a o kategóriu B1 prejavila záujem 1 žiačka. S/ťaž prebehla prezenčnou formou. Výkony žiakov boli veľmi vyrovnané. Prvé tri miesta sa líšili iba v jednom bode. Na prvom mieste sa umiestnila Lea Mária Kurtiniaková, na 2. mieste skončila Katarína Turanová, obidve žiačky V.D triedy a na 3. mieste bola Natália Polyáková zo IV.D triedy. V kategórii B1 skončila Soňa Pastierová na druhom mieste.

Víťazka z kategórie B4 postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 21.3.2022 ale už dištančnou formou. Opäť bola veľmi úspešná a po získaní 1.miesta vo svojej kategórii, postúpila do celoslovenského kola. Toto kolo sa konalo tiež dištančnou formou 12. - 13. 4. 2022. Tu si Lea počínala zo všetkých účastníkov svojej kategórie najlepšie a tak v tomto školskom roku obsadila krásne 1. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme a želáme do ďalšieho života veľa podobných úspechov.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií