Recitačná súťaž Viliama Záborského

28. ročník Recitačnej súťaže Viliama Záborského sa konal 27.10.2021 a jeho organizátorom bola ZŠ s MŠ Viliama Záborského. Novinkou v tomto ročníku bolo to, že súťaž sa konala, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, online.

Porotu tvorili pedagógovia ZŠ s MŠ Viliama Záborského a našim žiačkam, ktoré sa súťaže zúčastnili, udelili nasledovné miesta:


1. miesto Vargová Diana
– recitovala báseň od Zemana Ľuboša: Plač vo vetre
2. miesto Kurtiniaková Lea Mária
– recitovala báseň od Válka Miroslava: Z absolútneho denníka
3. miesto Kišová Simona
- recitovala báseň od Peteraja Kamila: Cit pre stisk
Čestné uznanie dostala Maneková Bernadeta
- recitovala báseň od Štrassera Jána: Dieťa z dobrej rodiny.

Žiačky dostali finančné ceny, ktoré dotuje mesto Vráble. Organizátorom ďakujeme za pozvanie a našim žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií