Rozhodovanie - workshop

Naša škola už viac rokov spolupracuje s občianskym združením Post Bellum. I tentokrát sme mali možnosť, my tretiaci a druháci, absolvovať zážitkový workshop s lektormi tohto občianskeho združenia.

Lektori nám počas workshopov prostredníctvom zážitku hovorili na tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Cieľom workshopu bolo pochopiť historické súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Prežili sme postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí, sme sa snažili vžiť do problémov, ktorým ľudia v tom čase čelili.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 5 družstiev mestských a okolitých základných škôl.

Ďakujeme lektorom, že sme mali možnosť i takouto netradičnou formou uvažovať o histórii Slovenska a prepájať nedávne časy so súčasnosťou.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií