Aj naša škola oslavuje Veľkú noc

Tento rok sme sa rozhodli, že si uctíme Veľkú noc a zorganizujeme akciu pre celú školu, ktorá sa bude konať 13.04.2022. V rámci tejto akcie sa vyhodnotí výzdoba tried a tiež konkurz v maľovaní vajíčok. Výzdobu tried bude, tak ako naposledy, hodnotiť vybraná porota. Každá trieda si vyzdobí svoju triedu najkrajšie ako vie, pričom témou je, samozrejme, Veľká noc. Termín dokončenia je 12.04.2022 a po vyhodnotení bude triedam udelené prvé, druhé a tretie miesto. Do súťaže v maľovaní vajíčok / kraslíc sa môžu žiaci zapojiť individuálne. Podmienky súťaže sú:

  • Môže sa zapojiť ktokoľvek, individuálne aj v skupine (v prípade skupiny treba uviesť jej členov)
  • Súťaž trvá do 12.04.2022 (vyhodnotená bude 13.04.2022)
  • Hodnotiť budú ostatní žiaci počas celého dňa, t.j. 13.04.2022, vo vstupnej hale našej školy, kde budú vajíčka vystavené na stoloch
  • Hlasovania o najkrajšie vajíčko/vajíčka sa môžu zúčastniť všetci žiaci, prostredníctvom zadania hlasu jednému/jedným z vajíčok
  • Vajíčka treba priniesť do IV.D triedy do 12.04.2022 v ozdobenom tanieriku, košíku alebo obale na vajíčka, po prípade v inej nádobke, ktorá bude súčasťou hodnotenia.
  • Nezabudnite na menovky aby sme vedeli komu vajíčka patria
  • Na výzdobu vajíčok môžeš použiť akúkoľvek techniku (maľovanie voskom, dúhovanie, drôtovanie, oblepovanie slamou, perlovkou, močiarnou trávou, vyškrabávanie, leptanie, okovovanie…) a akýkoľvek materiál (vosk, bavlnka, látka, gombíky, špagát, papier, korálky, farby, výšivky, vreckovky…)

Tešíme sa na Tvoju účasť a veríme, že zažiješ kopec zábavy pri kreatívnom tvorení a možno objavíš svoj skrytý talent :)

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií