Záložka do knihy spája slovenské školy

Do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Tento raz sme mali partnerskú školu zo stredného Slovenska a záložky sme pripravovali pre rovesníkov, ktorí študujú na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline.

10. ročník celoslovenského projektu mal tému “Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Ország Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

Cieľom projektu je nielen vyrábať záložky so zadaným motívom, ale aj vytvárať medzi žiakmi takú atmosféru, ktorá by ich podnecovala k čítaniu kníh a k diskusii o prečítaných príbehoch. Výroba záložky ich v neposlednom rade vedie aj k zodpovednosti, aby neznámemu priateľovi z partnerskej školy urobili esteticky peknú a zaujímavú záložku.

Veríme, že záložky (65 kusov), ktoré sme vytvorili, sa budú v Žiline páčiť.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií