VRÁBEĽSKÍ GYMNAZISTI V BÁTOVCIACH

Divadlo Pôtoň v Bátovciach ponúka pre študentov celodenné podujatia PSOTA NA SLOVENSKU. Podujatie má edukatívny a zážitkový charakter.

V utorok (22.11.) mali možnosť i tretiaci vrábeľského gymnázia zažiť neformálne vzdelávanie. Nosná téma podujatia bola - EKOLÓGIA V MINULOSTI A DNES. Súčasťou celodenného programu bolo divadelné predstavenie Terra Apathy, diskusia s teatrológom, kreatívne workshopy, diskusia s odborníkmi.

Ďakujeme organizátorom, lektorom, odborníkom z oblasti ekológie, že sme mali možnosť i takouto netradičnou formou uvažovať o problémoch, ktoré trápia civilizáciu.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií