Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm

Zo všetkých strán počúvame správy o meniacej sa klíme, o vyčíňaní počasia, o ohrozených druhoch a ďalších environmentálnych hrozbách, ktoré bezprostredne vplývajú na naše zdravie, na náš život. Možno ešte dokážeme odvrátiť alebo aspoň zmierniť katastrofické scenáre, pred ktorými nás vystríhajú vedci zaoberajúci sa problematikou životného prostredia. Každý z nás má možnosť priložiť ruku k dielu. Musíme sa však zamyslieť nad vlastným spôsobom života a ochotou niečo zmeniť.

Príležitosť a inšpiráciu na zamyslenie sme získali aj 3.3.2023, keď sme sa zúčastnili projektu Junior festival. Ide o projekt, ktorý je každoročne súčasťou festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm. Nedostali sme do rúk návod, ako za pár dní odvrátiť všetky environmentálne hrozby. Dúfam však, že v nás niekde zostala uložená aspoň maličká myšlienka na potrebu niečo zmeniť. A možno u niektorých táto myšlienka postupne narastie do väčších rozmerov a skutočne nám pomôže zmeniť svoj vzťah k životnému prostrediu pozitívnym smerom. Možno sa nám dokonca podarí šíriť toto posolstvo ďalej a dosiahnuť, že aspoň niektoré katastrofické scenáre sa nenaplnia.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií