Interaktívna výstava 2022

Stalo sa dobrou tradíciou, že pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa na pôde Gymnázia vo Vrábľoch inštaluje interaktívna výstava prác žiakov na aktuálnu tému. V tomto roku, v dňoch 21. až 25. novembra mohli návštevníci výstavy vidieť práce žiakov, ktoré zaujímavými spôsobmi širokej verejnosti predstavili pohľad mladých ľudí na tému ENERGIA.

Úvodná časť výstavy bola venovaná prehľadu rôznych zdrojov energie s dôrazom na obnoviteľné zdroje a hospodárne nakladanie s fosílnymi palivami. Ďalšia časť výstavy sprístupňovala poznatky o denne využívanej elektrickej energii. Návštevníci mohli vidieť modely rôznych typov elektrární, oboznámiť sa so základnými princípmi ich činnosti a pozorný návštevník iste zistil, kde vo svete i doma daný typ elektrárne môže nájsť. Vyrobenú elektrickú energiu, plyn pre svoju činnosť potrebujú domáce spotrebiče. Projekty žiakov radili, čo si okrem ceny a dizajnu treba všímať pri ich kúpe. Platba za energie v domácnosti tvorí nemalú položku domáceho rozpočtu. Jednou z možností, ako v budúcnosti ušetriť, je investícia do energeticky úsporného bývania, či pestovania rastlín v skleníku napr. aj s využitím solárnej energie. Akousi elektrárňou a chemickou továrňou je aj naše telo, preto hlavne starší gymnazisti skúmali z hľadiska energie procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Pohľad na energiu by nebol úplný, ak by sme opomenuli chápanie pojmu energia z pohľadu filozofie, v súvislosti s harmóniou života a bývania, čomu boli venované tiež niektoré projekty.

Značne obliehaným bol priestor venovaný pokusom, ktoré súviseli s energiou. Niektoré náročnejšie pokusy návštevníkom predvádzali študenti gymnázia, ale mnohé jednoduchšie si mohli návštevníci sami vyskúšať.

Potešil nás veľký záujem o výstavu zo strany starších i mladších žiakov okolitých základných škôl. Veríme, že si z jej návštevy odniesli ucelenejší pohľad na pojem energia.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií