Gymnázium Vráble opäť potvrdilo vysokú úroveň prípravy ruského jazyka našich žiakov!

Dňa 17. 2. 2023 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále 17. ročníka celoslovenskej súťaže Ruské slovo, kde sa vynikajúco umiestnili naši žiaci:

Bibiána Halásovápróza - 1. miesto
Natália Polyákovápoézia - 1. miesto
Jana Magdolenovásólový spev - 3. miesto
Kevin Rigósólový spev – doprovod

Pre Bibiánu, Natáliu a Janu bolo toto víťazstvo v Ruskom slove krásnym záverom ich pôsobenia a reprezentácie vo farbách nášho gymnázia.

Srdečné blahoželáme našim žiakom a želáme im veľa úspechov v rozvíjaní svojho talentu!

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií