Kontakt
Riaditeľka gymnázia: PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ
matuskova@gymvrable.sk
037/783 21 30
Sekretariát gymnázia: Bc. Helena LEVICKÁ
sekretariat@gymvrable.sk
037/783 21 29
Ekonomické oddelenie: Gabriela MAJTÁNOVÁ
majtanova@gymvrable.sk
037/783 21 29

Adresa:
Gymnázium
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií