Vedenie školy

Riaditeľka školy: PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037/783 21 30


Pedagogický zbor v školskom roku 2021/2022

PaedDr. Beáta Havettová
vyučuje RUJ, NAS, ANJ
funkcia
 • riaditeľka školy do 30.11.2022
PaedDr. Eliška Matušková
vyučuje RUJ, GEG, ANJ
funkcia
 • riaditeľka školy od 01.12.2022
kontakt matuskova@gymvrable.sk
PaedDr. Mária Bašistová
vyučuje MAT, BIO
funkcia
 • triedna učiteľka I.D
kontakt maria.basistova@gymvrable.sk
PhDr. Monika Bogyóová
vyučuje SJL, DEJ
funkcia
 • triedna učiteľka V.D
kontakt monika.bogyoova@gymvrable.sk
Mgr. Martina Hoppanová
vyučuje ANJ
kontakt martina.hoppanova@gymvrable.sk
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová
vyučuje SJL, NAS
funkcia
 • triedna učiteľka III.A
kontakt ivana.hudaszek@gymvrable.sk
PaedDr. Denisa Očovayová
vyučuje NEJ, RUJ
funkcia
 • triedna učiteľka II.D
kontakt denisa.ocovayova@gymvrable.sk
Ing. Roland Máté
vyučuje INF
Mgr. Peter Mjüller
vyučuje NBV
PaedDr. Boris Ragas
vyučuje GEG, TŠV
funkcia
 • kariérový poradca
kontakt boris.ragas@gymvrable.sk
PaedDr. Martina Ragasová
vyučuje BIO, CHE
funkcia
 • triedna učiteľka III.D
 • výchovná poradkyňa
 • školská koordinátorka prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
kontakt martina.ragasova@gymvrable.sk
RNDr. Anna Uhríková
vyučuje MAT, FYZ
funkcia
 • triedna učiteľka III.A
kontakt anna.uhrikova@gymvrable.sk
menofunkciavyučujekontakt
PaedDr. Beáta Havettová RUJ, NAS, ANJ
 • riaditeľka školy do 30.11.2022
PaedDr. Eliška Matušková RUJ, GEG, ANJ
 • riaditeľka školy od 01.12.2022
matuskova@gymvrable.sk
PaedDr. Mária Bašistová MAT, BIO
 • triedna učiteľka I.D
maria.basistova@gymvrable.sk
PhDr. Monika Bogyóová SJL, DEJ
 • triedna učiteľka V.D
monika.bogyoova@gymvrable.sk
Mgr. Martina Hoppanová ANJ martina.hoppanova@gymvrable.sk
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová SJL, NAS
 • triedna učiteľka III.A
ivana.hudaszek@gymvrable.sk
PaedDr. Denisa Očovayová NEJ, RUJ
 • triedna učiteľka II.D
denisa.ocovayova@gymvrable.sk
Ing. Roland Máté INF
Mgr. Peter Mjüller NBV
PaedDr. Boris Ragas GEG, TŠV
 • kariérový poradca
boris.ragas@gymvrable.sk
PaedDr. Martina Ragasová BIO, CHE
 • triedna učiteľka III.D
 • výchovná poradkyňa
 • školská koordinátorka prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
martina.ragasova@gymvrable.sk
RNDr. Anna Uhríková MAT, FYZ
 • triedna učiteľka III.A
anna.uhrikova@gymvrable.sk
Nepedagogickí zamestnanci školy

Sekretariát školy
Bc. Helena Levická

Technicko – hospodársky úsek
Gabriela Majtánová – hospodárka školy, ekonómka
Peter Hamar – školník
Monika Borbélyová – upratovačka
Valéria Šišoláková - upratovačka

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií