Gymnazisti v ENERGOLANDE

Po dvojročnej prestávke sme opäť mohli žiakom vyučovanie prírodovedných predmetov spestriť návštevou ENERGOLANDU, vzdelávacieho zariadenia EMO Mochovce. Stalo sa tak 8. júna 2022.

V ENERGOLANDE tretiaci a štvrtáci mohli vidieť viac ako 40 interaktívnych exponátov, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. Z úst erudovaného sprievodcu sa dozvedeli o využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Prednosťou tohto vzdelávacieho zariadenia je , že sa nezameriava len na propagáciu energie vyrobenej z jadra, ale predstavuje svet energie vo vzájomných súvislostiach so všetkými zložkami životného prostredia. Ukazuje historický vývoj poznatkov i vízie do budúcnosti.

Pre ľudí žijúcich v blízkosti fungujúcej jadrovej elektrárne je dôležité poznať základnú funkciu,  podmienky bezpečnej prevádzky tohto zariadenia a nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

V čase, keď začíname intenzívnejšie pociťovať , že zásoby energetických zdrojov sú obmedzené, bola pre viacerých študentov zaujímavá sekcia o uhlíkovej stope. Verím, že sa zamysleli nad spôsobom svojho života a jeho energetickou náročnosťou.

Príjemne strávené dve hodiny priniesli študentom aj ich učiteľom zábavu i poučenie.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií