Základné informácie o škole

Oficiálny názov školy:
Gymnázium, Školská 26, Vráble

Zriaďovateľ školy:
Nitriansky samosprávny kraj

Študijné odbory školy:

  • 7902 J gymnázium
  • 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko – ruské)

IČO:
000 500 780

DIČ:
2021056708

Kód školy:
100006486

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií