Vrábeľskí gymnazisti spolupracujú na medzinárodných projektoch eTwinning

V tomto školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do 2 e-twinningových projektov. Tým prvým je projekt: „Let’s get to know each other better“ (Spoznajme sa lepšie).

Našimi partnermi sú školy z Nemecka, Španielska, Turecka (2 školy), Poľska a Chorvátska. Do projektu je zapojených 20 žiakov našej školy z viacerých tried (II.A, III.A, IV.A, IV.D).

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom príležitosť dozvedieť sa viac informácií o iných krajinách (o ich kultúre, histórii, tradičných jedlách, významných osobnostiach a spôsoboch trávenia sviatkov a voľného času). Projekt tak dáva žiakom šancu vymieňať si informácie ohľadom kultúry jednotlivých krajín, zlepšiť si jazykové zručnosti v anglickom jazyku, využívať rôzne webové platformy a vytvárať si nové priateľstvá. Študenti pracujú na tomto projekte od septembra 2021 do mája 2022. Hlavným cieľom projektu je spolupráca žiakov so žiakmi z iných krajín a umožniť im aj takýmto spôsobom rozvíjať nielen jazykové, ale aj IT zručnosti.

Pravidelne sa zúčastňujeme na online stretnutiach s partnerskými školami, pričom žiaci prezentujú každý mesiac svoje vypracované zadania na rôzne témy, či už v podobe prezentácií, videí, plagátov alebo článkov. Najzaujímavejšími úlohami boli pre nás tvorba loga a plagátu projektu, tvorba básne (akrostichu), posielanie vianočných pozdravov, vytváranie medzinárodnej kuchárskej knihy a realizácia medzinárodného časopisu s aktuálnymi udalosťami doma a vo svete. Študenti nášho gymnázia pracujú na jednotlivých úlohách spoločne, no viaceré zadania si vyžadujú spoluprácu v skupinách so študentmi z partnerských krajín, čo im umožňuje používať anglický jazyk aj mimo vyučovania.

Druhý projekt sa nazýva „Speaking English connects us“ (Angličtina nás spája). Do tohto projektu je zapojených 9 žiakov našej školy z rôznych tried (II.A, III.A, I.D, V.D).

Našimi partnermi sú školy z Francúzska, Turecka, Poľska, Chorvátska a Grécka.

Cieľom projektu je vytvorenie prostredia, kde môžu žiaci komunikovať v anglickom jazyku za účelom získania väčšej dôvery v jazykové zručnosti v anglickom jazyku, vytvárania nových priateľstiev a spoznávania iných európskych krajín. Prostredníctvom platformy Twinspace si stanovujeme jednotlivé úlohy, ktoré sa každá zo zapojených škôl snaží čo najlepšie zvládnuť a tým reprezentovať svoju školu aj krajinu. Podobne ako aj pri prvom projekte študenti sa pravidelne zúčastňujú na online stretnutiach a dopisujú si s rovesníkmi z partnerských škôl v bezpečnom virtuálnom prostredí.

V blízkej budúcnosti nás čakajú ďalšie zaujímavé úlohy a aktivity. Naši študenti sú zapálení pre tieto projekty a tešia sa na ďalšie stretnutia, ktoré ich čakajú.

Študenti z každej krajiny pracovali na vytvorení loga projektu. To, ktoré navrhla naša študentka Ema Vozafová (IV.A) sa nám nesmierne páči a obsadilo v celkovom hlasovaní pekné 3.miesto.

Vytvorenie plagátu projektu. Autorom je náš žiak Samuel Chlpík (III.A)

Vianočné pozdravy, ktoré naši študenti posielali študentom z partnerských škôl zo zahraničia.

Zábery z medzinárodnej kuchárskej knihy plnej zaujímavých receptov. Naši študenti pripravujú zemiakovú polievku z Nemecka a  študenti z Turecka pripravujú tradičnú slovenskú bublaninu.

Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií