Keď sa blížia vianoce

Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Keďže k nám už zavítala zima a blížia sa Vianoce, témou bola vianočná výzdoba.

Chceli sme si aj v škole vytvoriť tú čarovnú atmosféru Vianoc. Do súťaže sa zapojilo sedem tried a 1. 12. 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie. Porotou boli členovia ŽŠR, ktorí zostavili nasledovné poradie tried:

- na 3. mieste sa umiestnila IV.D,
- na 2. mieste II.D,
- na 1. mieste a teda víťazom súťaže sa stala II.A.

II. A triede, ktorá vyhrala, srdečne gratulujeme. Odmenou boli výborné vianočné perníky, na ktorých si určite pochutili. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe. Gymnázium Vráble opäť ukázalo, že jeho študenti sú veľmi šikovní a kreatívni.

Okrem vyfintených tried však dýcha vianočnou atmosférou aj vestibul nášho gymnázia, ktorý vyzdobili žiaci pod dizajnérskou taktovkou pani riaditeľky.

V mene ŽŠR prajem všetkým krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatky plné lásky, pokoja a oddychu, nech je aj každé srdce obklopené láskou všetkých blízkych a nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií