Školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a Olympiády ľudských práv

Dňa 10. decembra sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a 07. decembra školské kolo Olympiády ľudských práv.

Olympiáda zo slovenského jazyka

V A kategórii boli nasledovné výsledky:
1. Kurtiniaková Lea Mária
2. Turanová Katarína
3. Polyáková Natália, Gúlik Juraj

V B kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne:
1. Bednáriková Karin, Alex Mudrák
2. Slováková Martina , Luleiová Lucia
3. Titková Sarah

Olympiáda ľudských práv

Žiaci sa umestnili nasledovne:
1. miesto – Kurtiniaková Lea Mária
2. miesto – Vargová Nina
3. miesto - Polyáková Natália

Srdečne Vám blahoželáme.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií