Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO

Dňa 01. februára 2022 Zväz Rusov Košice a Gymnázium vo Vrábľoch organizovali krajské kolo súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie, prózy a v speve.

Súťaž je určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. Témou v poradí už 16.ročníka tejto súťaže je Svet rozprávok.

Pätnásť súťažiacich z troch základných škôl a gymnázia predviedlo svoje výkony v online priestore. Video vystúpenia ohodnotila trojčlenná porota.

krajskom kole súťaže Ruské slovo naše gymnázium reprezentovalo päť žiačok, ktoré sa umiestnili nasledovne:

Prednes poézie:
1. miesto: Bibiana Halásová
2. miesto: Natália Polyáková

Prednes prózy:
1. miesto: Lea Mária Kurtiniaková
2. miesto: Katarína Turanová

Prednes prózy - ruskojazyčné prostredie:
1. miesto: Paula Balta

Blahoželáme Vám a prajeme veľa šťastia v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 11.2.2022.

Školské kolo súťaže Ruské slovo

Ruské slovo je postupovou súťažou - školské, krajské a celoslovenské kolo.
Školské kolo sa uskutočnilo na škole prezenčnou formou.

Výsledky školského kola:

Prednes poézie:
1. miesto: Bibiana Halásová, Natália Polyáková

Prednes prózy:
1. miesto: Lea Mária Kurtiniaková, Katarína Turanová
2. miesto: Bernadeta Maneková
3. miesto: Karin Bednáriková

Prednes prózy - ruskojazyčné prostredie: 1. miesto: Paula Balta

Prednes poézie - ruskojazyčné prostredie: 2. miesto: Vadim Chernenko

Celoslovenské kolo súťaže Ruské Slovo 2021
Krajské kolo súťaže Ruské Slovo 2021
Školské kolo súťaže Ruské Slovo 2021
Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií