Ťahák opäť bodoval!

Ako každoročne, ani tento školský rok nie je výnimkou a Ťahák sa zúčastnil prestížnej súťaže Štúrovo pero.

Naše zimné vydanie časopisu a poctivá práca neostala neocenená. Napriek skromnému počtu ľudí v redakčnej rade a autorov, sme opäť dokázali konkurovať veľkým školám. Vyhodnotenie, ktoré prebehlo 23.4. 2022 vo Zvolene, prinieslo potešujúce výsledky. Naše dielo bolo ocenené 1. stupňom - Ceny televízie Markíza. Pripomíname, že toto ocenenie je najvyššie, ktoré sme v tejto kategórii mohli získať.

Z úspechu sa veľmi tešíme a veríme, že nasledujúce číslo bude rovnako dobré a ešte lepšie.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií