Pomáhali sme aj my...

Verejná zbierka pre Bielu pastelku patrí neodmysliteľne k našej dobrovoľníckej činnosti. Aj v tomto školskom roku vyšli naše žiačky Lucia Luleiová a Sofia Zrubcová do ulíc Vrábeľ, aby vyzbierali finančné prostriedky ľuďom so zrakovým postihnutím.

Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Dievčatám sa podarilo vyzbierať sumu 81,43 eur. Ďakujeme im a aj všetkým, ktorí zbierku podporili.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií