Predmetová komisia prírodných vied

Členovia
meno funkcia vyučuje
RNDr. Anna Uhríková predseda
PaedDr. Mária Bašistová
PaedDr. Martina Ragasová
Ing. Roland Maté

Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2020/2021 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2019/2020 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2018/2019 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2017/2018 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2016/2017 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2015/2016 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2014/2015 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2013/2014 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2012/2013

Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2020/2021

Roman Špaňo

 • 1. miesto v krajskom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • 26. miesto v celonárodnom finále „Čo vieš o hviezdach“

Andrej Horehleď

 • 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Jozef Komáromy

 • 3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike
 • 7. miesto v súťaži IT v Nitre
Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2019/2020

Jozef Komáromy

 • 1. miesto v krajskom kole v Olympiáde v INFORMATIKE - kategória B
 • 3. miesto v súťaži v rýchlom programovaní v rámci podujatia IT v Nitre

Samuel Buranský

 • 4. miesto v celoslovenskom kole astronomickej olympiády
 • 5. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor
Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2018/2019

Samuel Buranský

 • čestné uznanie v medzinárodnom kole astronomickej olympiády
 • 4. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor

Jozef Komáromy - 3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória B

Michaela Očovayová, Nina Vargová, Ema Bologová, Ema Vozafová, Simona Bratová, Martina Walaská, Jakub Horňák - 3. miesto v krajskom kole Súťaže družstiev prvej pomoci mladých

Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2017/2018

Samuel Buranský

 • čestné uznanie v medzinárodnom kole astronomickej olympiády
 • 7. miesto v národnom kole astronomickej olympiády
 • 3. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády
 • úspešný riešiteľ Matematického Klokana
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor

Lukáš Minár - 6. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky

Martin Max - 2. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

Michaela Očovayová, Hana Baťalíková, Daniela Matušková, Linda Drozdáková, Andrea Pintešová, Natália Fernézová, Martina Miklóšová - 3. miesto v krajskom kole Súťaže družstiev prvej pomoci mladých

Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2016/2017

Samuel Buranský

 • 5. miesto v národnom kole astronomickej olympiády
 • 5. miesto v národnom kole "Čo vieš o hviezdach"
 • 9. miesto v krajskom kole matematickej olympiády

Lukáš Minár - 3 a 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória A

Michal Lüley - 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória B

Jakub Ganádik - 6. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Martin Max - 3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

Adam Laščiak - 14. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií