Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

  • v školskom roku 2022/2023 prijmeme 21 žiakov do 1 triedy študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-ruské), 5-ročné štúdium
  • o štúdium sa môžu uchádzať žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy;
  • predchádzajúca znalosť ruského jazyka sa nevyžaduje
  • prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne vykonajú talentovú prijímaciu skúšku zameranú na zistenie všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností
Termíny prijímacích skúšok:
  • I. kolo - 4. 5. 2022 (1. termín), 11. 5. 2022 (2. termín)
  • II. kolo - (len v prípade nenaplnenia miest v I. kole): 21. 6. 2022
Výsledková listina I. kola prijímacích skúšok

V prípade záujmu o osobnú prehliadku školy a informácie o štúdiu je možné dohodnúť individuálne stretnutie a návštevu vopred - telefonicky na č. 037/783 2129, 0904828810.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií