Kontakt
Riaditeľka gymnázia: PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ
havettova@gymvrable.sk
037/783 21 30
Sekretariát gymnázia: Bc. Helena LEVICKÁ
sekretariat@gymvrable.sk
037/783 21 29
Ekonomické oddelenie: Gabriela MAJTÁNOVÁ
majtanova@gymvrable.sk
037/783 21 29

Adresa:
Gymnázium
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií