Výchovný poradca, Koordinátor prevencie

Výchovný poradca / Koordinátor prevencie: PaedDr. Martina RAGASOVÁ
martina.ragasova@gymvrable.sk
0904 954 111
Konzultačné hodiny výchovného poradcu:
  • pre žiakov - Každý utorok v čase od 13:35 do 14:35 alebo v individuálne dohodnutom termíne. V prípade, že dané konzultačné hodiny sú nevyhovujúce, odporúča sa dohodnúť si termín telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.
  • pre rodičov - Individuálne na základe vopred dohodnutého telefonického dohovoru.
  • pre učiteľov - Individuálne v prípade výskytu nečakaných komplikácií alebo v prípade nutnosti riešenia aktuálneho problému.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií