Výnimočný úspech v olympiáde v ruskom jazyku

Ako už pravidelne aj v tomto školskom roku sme v januári (14.1.2022) v našom gymnáziu organizovali školské kolo olympiády v RUJ v kategórii B4 pre bilingválnu formu štúdia a v kategórii B1 pre začínajúcich bilingvistov z prvého ročníka...

Aktuality

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií