Prijímacie konanie pre šk.r. 2022/2023

V šk. r. 2022/2023 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 21 v štud. odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-ruské)

na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
predchádzajúca znalosť ruského jazyka sa nevyžaduje

prihlášku odovzdať na strednú školu – do 20. 3. 2022
prijímacia skúška (talentová) –

  • I. kolo - 4. 5. 2022 (1. termín), 11. 5. 2022 (2. termín)
  • II. kolo - 21. 6. 2022 (len v prípade nenaplnenia miest v I. kole)
Časový harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
Kritériá prijímacieho konania do bilingválneho gymnázia pre šk.r. 2022/2023
CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 07. – 08. 4. 2022 sa uskutočnilo dištančnou formou celoštátne kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. Práve v tento deň sa stretli študenti a študentky zo 64 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv im nie je cudzia...

Aktuality

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií