Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Ľudské práva sú také neodňateľné základné oprávnenia, ktoré prináležia všetkým ľudským bytostiam a zaručujú im rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa opäť konalo prezenčne a na našom gymnáziu. Vo štvrtok 9.2. sa zišli študenti 34 stredných škôl , aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv im je veľmi blízka. Súťaž prebiehala dvojkolovo. V prvej časti študenti písali text, v druhej časti sa najúspešnejší jednotlivci vyjadrovali k zadaným tézam.

Medzi študentov a ich učiteľov zavítali milí hostia. Riaditeľ úradu NSK Peter Privalinec, poslankyňa NSK Martina Holečková, metodik odboru školstva NSK Ján Václavek, primátor mesta Viktor Németh, prednostka MÚ Soňa Červená.
Program študentom spestrila prednáška so sudcom Okresného súdu v Nitre Dušanom Špirekom.

A ktorí boli tí najlepší?

Alex Mudrák - Gymnázium Vráble1. miesto
Dominik Péli - Gymnázium Párovská Nitra2. miesto
Natália Labovská – Gymnázium Golianova Nitra3. miesto

Gratulujeme!

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií