Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022

Členovia:
  • Halásová Bibiana
  • Sakáčová Hana
  • Chlpík Samuel
  • Titková Sarah
  • Blahová Patrícia
  • Melišková Veronika
  • Zrubcová Sofia

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií