Aktivity
2020/2021


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2013/2014


2012/2013


2010/2011


Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií