Burza informácií

Dňa 4.10. 2022 sme sa zúčastnili podujatia Burza informácií v Nitre, na ktorom sme boli propagovať našu školu žiakom základných škôl nášho regiónu.

V našom stánku si žiaci našli nielen propagačný materiál, ale aj ochotných študentov a učiteľov pripravených zodpovedať všetky zvedavé otázky týkajúce sa štúdia na našej škole, bohatého študentského života , študentského časopisu Ťahák a pod.

Veríme, že sa nám podarilo žiakov zaujať a  pozvať ich na DOD, kde si budú môcť prezrieť aj priestory našej školy.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií