Škola priateľská k deťom – je aj naše gymnázium

„Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta.“

„UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáme...“

(čerpané zo stránky unicef.sk)

Práve tieto myšlienky a hlavne činy UNICEFu oslovili aj nás, a preto sme sa v školskom roku 2021/2022 zapojili do projektu „Škola priateľská k deťom“. Cieľom tohto projektu je zapojiť mladých ľudí do pomoci deťom, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. A tak sme sa najskôr prostredníctvom filmov oboznámili s prácou dobrovoľníkov, s formami pomoci a tiež sme mali možnosť spoznať osudy konkrétnych detí. Keďže nás ich osudy dojali, rozhodli sme sa, že každá trieda na škole vyzbiera finančné prostriedky na zakúpenie ruksakov so zošitmi a ceruzkami. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme avizovali možnosť pomoci cez zbierku, ktorú organizovala táto organizácia.

Aspoň takto sme pomohli a  zopár detí sa na chvíľu potešilo z toho, čo dostali od UNICEFu. Nás zasa potešilo, že sme od UNICEFu dostali titul Škola priateľská k deťom. Aj v tomto školskom roku sa chceme aktívne zapojiť do aktivít a chceme ostať súčasťou tých, ktorým nie sú osudy detí, ktoré potrebujú pomoc ľahostajné. Sme predsa ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií